Persoonsgegevens en de Operationele Helpdesk (OHD)
De Operationele Helpdesk is onderdeel van Luchtverkeersleiding Nederland (hierna: LVNL). De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door:

LVNL
postbus 75200
1117 ZT Schiphol

LVNL is de verantwoordelijke voor deze gegevensverwerking en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als een bijzondere vlucht of een bijzondere activiteit wordt uitgevoerd in het
Nederlandse luchtruim vereist dit overleg tussen de aanvrager van een vlucht of activiteit en de betrokken luchtverkeersleidingsdienst om onduidelijke situaties te voorkomen tijdens de vluchtuitvoering of activiteit. Daarom worden vooraf de intenties doorgenomen en afspraken gemaakt. De OHD zorgt er voor dat deze afspraken bekend zijn bij de betrokken luchtverkeersleidingsdienst.

Voor bijzonder vluchten gebruiken wij formulieren, waarbij we naast operationele informatie de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • naam aanvrager en of gezagvoerder;
  • telefoonnummer aanvrager/gezagvoerder;
  • e-mailadres aanvrager/gezagvoerder.

Voor bijzondere activiteiten vragen wij een schriftelijk en goed gemotiveerd verzoek waarbij de volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • naam aanvrager
  • adres aanvrager
  • telefoonnummer aanvrager
  • e-mailadres aanvrager

Voor welke doeleinden verwerkt LVNL uw persoonsgegevens?
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden door LVNL verwerkt om uw aanvraag te registreren en in behandeling te nemen en om concrete afspraken met u te maken over de uit te voeren bijzondere vluchten of bijzondere activiteit. Daarnaast worden uw gegevens verwerkt om partijen die daar belang bij hebben te informeren  over uw luchtvaartactiviteiten.